TOP Trustpilot

Generelle forretningsbetingelser

1) Anvendelsesområde

1.1 Nærværende vilkår og betingelser for FILATI eCommerce GmbH (heretter "selger") gjelder for alle avtaler som en forbruker eller næringsdrivende (heretter "kunde") inngår med selger om varene som selgeren selger i sin nettbutikk. Dette fraskriver seg kundens rett til å inkludere sine egne vilkår og betingelser, med mindre annet er avtalt.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder tilsvarende for kontrakter om levering av verdikuponger, med mindre annet er avtalt.

1.3 Disse generelle vilkårene gjelder tilsvarende for kontrakter om levering av digitalt innhold, med mindre annet er avtalt. Digitalt innhold under disse generelle vilkårene er data opprettet og levert i digital form.

1.4 Med disse generelle vilkårene forstås med forbruker enhver fysisk person som hovedsakelig driver handel utenfor sitt yrke.

1.5 Med disse generelle vilkårene forstås med næringsdrivende en fysisk eller juridisk person eller en juridisk enhet som i forbindelse med inngåelsen av en juridisk transaksjon handler innenfor sitt yrke.

2) Inngåelse av avtaler

2.1 Produktbeskrivelsene som fremkommer i selgers nettbutikk utgjør ikke et bindende tilbud fra selgers side, men tar i stedet sikte på at kunden skal gi et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan levere tilbudet via nettbestillingsskjemaet som finnes i selgers nettbutikk. Når kunden – etter å ha lagt de valgte varene og/eller tjenestene i den virtuelle handlekurven og fullført den elektroniske bestillingsprosessen – klikker på knappen som fullfører bestillingsprosessen, gir han eller hun et juridisk bindende kontraktstilbud for varene og/eller tjenester i handlekurven.

2.3 Selger kan akseptere kundens tilbud innen fem dager

 • ved å sende en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post) til kunden, da tidspunktet da ordrebekreftelsen kommer frem til kunden er avgjørende, eller
 • ved å levere den bestilte varen til kunden, da tidspunktet for levering av varen til kunden er avgjørende, eller
 • ved å oppfordre kunden til å betale etter at bestillingen er lagt inn.

Dersom flere av de ovennevnte alternativene eksisterer, vil kontrakten inngås på det tidspunkt et av de ovennevnte alternativene først oppstår. Fristen for å akseptere tilbudet starter dagen etter at kunden har sendt tilbudet, og slutter ved utgangen av den femte dagen etter innlevering av tilbudet. Dersom selger ikke aksepterer kundens tilbud innen ovennevnte frist, anses dette som en avvisning av tilbudet med den konsekvens at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeerklæring.

2.4 Hvis kunden velger en betalingsmetode som tilbys av PayPal, vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter referert til som "PayPal"), i samsvar med PayPals vilkår for bruk, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - i henhold til betalingsbetingelsene uten en PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler med en betalingsmetode som tilbys av PayPal, som kan velges i den elektroniske bestillingsprosessen, erklærer selgeren allerede å akseptere kundens tilbud på det tidspunktet kunden klikker på knappen som fullfører bestillingsprosessen.

2.5 Når tilbud gis via selgers elektroniske bestillingsskjema, lagres kontraktsteksten av selger etter avtaleinngåelse og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at kunden har sendt sin bestilling. Selger kan ikke gjøre kontraktsteksten tilgjengelig utover dette. Dersom kunden har opprettet en brukerkonto i selgers nettbutikk før avsendelse av sin bestilling, vil ordredata arkiveres på selgers nettside og vil være tilgjengelig gratis for kunden via dennes passordbeskyttede brukerkonto ved å oppgi tilsvarende pålogging informasjon.

2.6 Før kunden bindende legger inn sin bestilling via selgers online bestillingsskjema, kan kunden identifisere eventuelle skrivefeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Et effektivt teknisk middel for bedre gjenkjennelse av skrivefeil kan være forstørrelsesfunksjonen til nettleseren, ved hjelp av hvilken skjermen forstørres. Kunden kan korrigere sine oppføringer under den elektroniske bestillingsprosessen ved hjelp av de vanlige tastatur- og musfunksjonene inntil kunden klikker på knappen som fullfører bestillingsprosessen.

2.7 Kun den tyske versjonen av våre vilkår og betingelser gjelder for inngåelse av kontrakten.

2.8 Ordrebehandlingen og kontakten skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Kunden må sørge for at den e-postadressen han har oppgitt for ordrebehandling er korrekt slik at e-postene som sendes av selger kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at alle e-poster sendt av selgeren eller av tredjeparter som har fått i oppdrag å behandle bestillingen, kan leveres.

3) Angrerett

3.1 Forbrukeren har i utgangspunktet angrerett.

Få et avbestillingsskjema: Kansellering Form

BEGYNNELSE PÅ AV AVSLUTNINGSINSTRUKSJONER

Angrerett
Du kan annulere denne kontakten innen 14 dager, uten å oppgi noen grunn.

Angresfristen er fjorten dager fra den dagen du eller en av dine utvalgte representanter (men ikke transportørselskapet) mottar varene. Hvis du ønsker å bruke din angrefrist, vennligst informer oss skriftelig, ved en klar skriftelig melding (for eksempel et brev sendt via post, faks eller e-post) om din beslutning om å kansellere kontrakten. Du kan bruke vedlagt standardskjema, men dette er ikke et krav.

FILATI eCommerce GmbH
Dreisesselstr. 43
94110 Wegscheid
Tyskland
office@filati.no
Tlf .: +49 8592 40 80 988
bzw. FILATI eCommerce GmbH
Walchshoferweg 26
4121 Altenfelden
Østerrike
office@filati.no
Tlf .: +43 7282 217 77

Hvis du ønsker å bruke angrefristen holder det nok at du sender meldingen om at du angre på kjøpet ditt før angrefristen utløper.

Konsekvenser av en kansellering
Hvis du opphever avtalen, refunderer vi alle mottatte betalinger inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveransen vi tilbyr) uten unødig forsinkelser og senest 14 dager fra den datoen da vi mottok din meldingen om kansellering av avtalen.

For tilbakebetaling bruker vi samme betalingsmåte du brukte i den opprinnelige bestillingen, med mindre annet har blitt avtalt. Refusjonsavgift blir ikke belastet. Vi kan holde på tilbakebetalingen frem til at vi har mottatt de returnert varene, eller til du har vist bekreftelse på at du har returnert varene, avhengig av hva som kommer først.

Du må returnere varene til oss umiddelbart og senest fjorten dager fra datoen du informerer oss om at du har kansellert kontrakten. Angrefristen er oppfylt dersom du returnerer varen før fjorten dager. Du bærer de umiddelbare kostnadene ved å returnere varene.

Du må kun betale for eventuell verdireduksjon av varen, hvis dette verditapet skyldes en behandling, som ikke var nødvendig for å evaluere varens art, egenskaper og funksjon.

SLUTT PÅ AVBESTILLINGSINSTRUKSJONER

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Med mindre annet er angitt i selgers produktbeskrivelse, tilsvarer de oppgitte prisene totalprisene inkl. mva. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader er oppgitt separat i den relevante produktbeskrivelsen.

4.2 Ved levering til land utenfor EU kan det i noen tilfeller påløpe ekstra kostnader som selger ikke er ansvarlig for og som må dekkes av kunden. Dette inkluderer f.eks. kostnader ved å overføre penger via kredittinstitusjoner (f.eks. overføringsgebyrer, vekslingsgebyrer) eller skatter og avgifter etter importregler (f.eks. toll). I forbindelse med pengeoverføring kan det også påløpe slike kostnader, selv om leveringen ikke skjer til et land utenfor EU, men kunden likevel foretar betalingen fra et land utenfor EU.

4.3 Kunden har ulike betalingsmuligheter, som finnes i selgers nettbutikk.

4.4 Dersom det er avtalt forskuddsbetaling ved bankoverføring, forfaller betalingen umiddelbart etter kontraktsinngåelse, med mindre partene har avtalt senere forfall.

4.5 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" velges, vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (heretter kalt "SOFORT"). For å betale fakturabeløpet via «SOFORT», må kunden ha en nettbankkonto aktivert for å delta i «SOFORT», må identifisere seg deretter under betalingsprosessen og bekrefte betalingsinstruksen til «SOFORT». Betalingstransaksjonen utføres deretter umiddelbart av "SOFORT" og kundens bankkonto debiteres. Ytterligere informasjon om betalingsmåten "SOFORT" kan kunden finne på Internett på følgende adresse https://www.klarna.com/sofort/ abrufen.

4.6 Hvis betalingsmetoden "PayPal Direct Debit" er valgt, opkræver PayPal fakturabeløbet fra kundens bankkonto, efter at der er udstedt et SEPA Direct Debit-mandat, men ikke før fristen for forudgående meddelelse på vegne af sælgeren. Forhåndsunderretning er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af forkert opgivelse af bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om kunden ikke har ret til det, skal kunden betale de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis kunden er ansvarlig for denne.

4.7 Kredittkortbetalingsmetoden behandles i samarbeid med Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, som leverandøren overfører sitt betalingskrav til. Computop GmbH samler inn fakturabeløpet fra kundens spesifiserte kredittkortkonto. Ved overføring kan betaling kun skje til Computop GmbH med gjeldssaneringseffekt. Kredittkortet debiteres umiddelbart etter at kunden har sendt bestillingen i nettbutikken. Leverandøren har fortsatt ansvar for generelle kundehenvendelser, f.eks. angående varer, leveringstid, frakt, returer, reklamasjoner, hevingserklæringer og leveranser eller kreditnotaer, selv om betalingsmåten for kredittkort er valgt via Computop GmbH.

5) Leverings- og fraktbetingelser

5.1 Dersom selger tilbyr å sende varene, skal levering skje innenfor det leveringsområde selger har angitt til leveringsadresse oppgitt av kunden, med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen er leveringsadressen angitt i selgers ordrebehandling avgjørende.

5.2 Dersom leveringen av varen svikter av årsaker som kunden er ansvarlig for, må kunden bære de rimelige kostnader som selgeren har pådratt seg som følge av dette. Dette gjelder ikke kostnaden for returfrakt dersom kunden faktisk benytter seg av sin angrerett. I tilfelle kunden effektivt benytter sin angrerett, gjelder bestemmelsen i selgers instruks om angrerett kostnaden for å returnere varen.

5.3 Hvis kunden opptrer som en entreprenør, går risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varene over på kunden så snart selgeren har overlevert varene til speditøren, transportøren eller enhver annen person eller institusjon som er utpekt til å utføre forsendelse. Dersom kunden opptrer som forbruker, overgår risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varene i utgangspunktet kun til kunden eller en person som er autorisert til å motta varene når varene overføres. Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de solgte varer går uansett over til kunden, herunder forbrukerne, så snart selgeren har levert varen til speditøren, transportøren eller den person eller institusjon som ellers er utpekt til å utføre forsendelsen. dersom kunden instruerer speditøren, transportøren eller den ellers utpekte personen eller institusjonen til å utføre forsendelsen om å utføre forsendelsen og selgeren ikke tidligere har utpekt denne personen eller institusjonen overfor kunden.

5.4 Selger forbeholder seg retten til å heve kontrakten ved feil eller feil egenlevering. Dette gjelder kun i tilfelle selger ikke er ansvarlig for manglende levering og at selger har inngått en konkret dekningsforretning med leverandør med nødvendig omhu. Selger må gjøre enhver rimelig innsats for å skaffe varen. Ved manglende eller kun delvis tilgjengelighet av varene vil kunden umiddelbart bli informert og vederlaget refunderes uten opphold.

5.5 Selvhenting er ikke mulig av logistiske grunner.p>

5.6 Verdiuponger vil bli gitt til kunden som følger:

 • per Download
 • per E-Mail

5.7 Digitalt innhold leveres til kunden som følger :

 • per Download
 • per E-Mail
6) Tildeling av bruksrettigheter for digitalt innhold

6.1 Med mindre annet er angitt i beskrivelsen i selgers nettbutikk, gir selgeren kunden en ikke-eksklusiv rett til å bruke det leverte innholdet, uten tidsbegrensning og lokal begrensning, utelukkende til private formål.

6.2 Det er ikke tillatt å overføre innholdet til tredjeparter eller å lage kopier til tredjeparter utenom disse vilkårene med mindre selgeren har gitt sitt samtykke til overføring av kontraktslisensen til tredjeparten.

6.3 I den grad kontrakten gjelder engangslevering av digitalt innhold, trer rettighetsoverdragelsen ikke i kraft før kunden har betalt alt det skyldige vederlaget. Selger kan foreløpig tillate bruk av kontraktsinnholdet selv før dette tidspunktet. Slik foreløpig fullmakt skal ikke gi opphav til noen overføring av rettigheter.

7) Eiendomsforbehold

Foretar selger forskuddsbetaling, beholder han eiendomsretten til de leverte varer inntil forfalt kjøpesum er betalt i sin helhet.

8) Ansvar for mangler (garanti)

8.1 Med mindre annet er angitt i følgende forskrifter, gjelder det lovbestemte mangelsansvaret. Avvik fra dette gjelder kontrakter om levering av varer:

8.2 Hvis kunden opptrer som en entreprenør,

 • har selger valget av type tilleggsytelse;
 • er foreldelsesfristen for mangler ved nye varer ett år fra levering av varene;
 • er rettighetene og kravene for mangler utelukket for brukte varer;
 • begynner ikke foreldelsesfristen igjen dersom det foretas en erstatningslevering som en del av mangelsansvaret.

8.3 Ovennevnte ansvarsbegrensninger og forkortede frister gjelder ikke

 • for krav om erstatning og refusjon av utgifter fra kunden,
 • i tilfelle selgeren på uredelig vis har skjult mangelen,
 • for varer som har vært brukt til en sammensetning i samsvar med vanlig bruk og som har forårsaket dens mangel,
 • for selgers eventuelle eksisterende plikt til å gi oppdateringer til digitale produkter i forbindelse med kontrakter om levering av varer med digitale elementer.

8.4 For entreprenører forblir dessuten de lovbestemte foreldelsesfristene for enhver lovfestet regressrett upåvirket.

8.5 Hvis kunden opptrer som forhandler i henhold til § 1 i den tyske handelsloven (HGB), er han underlagt den kommersielle forpliktelsen til å undersøke og rapportere mangler i henhold til § 377 i den tyske handelsloven (HGB). Dersom kunden ikke oppfyller meldepliktene som er angitt der, anses varen som godkjent.

8.6 Dersom kunden opptrer som forbruker, bes han klage på leverte varer med åpenbare transportskader til leverandøren og informere selger om dette. Dersom kunden ikke overholder dette, har det ingen betydning for hans juridiske eller kontraktsmessige krav på grunn av mangler.

9) Innløsning av kampanjekuponger

9.1 Verdikuponger utstedt gratis av selger som en del av kampanjer med en viss gyldighetsperiode og som ikke kan kjøpes av kunden (heretter kalt "kampanjekuponger") kan kun innløses i selgers nettbutikk og kun for den angitte perioden.

9.2 Kuponger kan kun løses inn av kunden.

9.3 Enkelte produkter kan bli ekskludert fra kupongkampanjen hvis en lignende begrensning følger av innholdet i kampanjekupongen.

9.4 Kampanjekuponger kan kun løses inn før bestillingsprosessen er fullført. Etterfølgende motregning er ikke mulig.

9.5 Kun én kampanjekupong kan løses inn per bestilling.

9.6 Verdien av varene må være minst lik beløpet på kampanjekupongen. Eventuell gjenværende kreditt vil ikke bli refundert av selgeren.

9.7 Hvis verdien av kampanjekupongen ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan kunden velge en av de andre betalingsmåtene selgeren tilbyr for å betale differansen.

9.8 Hvis verdien av kredittbeløpet på en kampanjekupong utbetales verken kontant eller i renter.

9.9 Kampanjekupongen vil ikke bli refundert dersom kunden returnerer varene betalt helt eller delvis med kampanjekupongen, innenfor rammen av hans lovfestede angrerett.

9.10 Kampanjekupongen kan kun brukes av personen som er nevnt på kupongen. Overføring av kampanjekupongen til tredjeparter er utelukket. Selger har rett, men ikke plikt til å kontrollere den materielle begrunnelsen til den aktuelle kuponginnehaveren.

10) Innløsning av gavekort

10.1 Verdikuponger som kan kjøpes gjennom selgers nettbutikk (heretter kalt "gavekort") kan kun innløses i selgers nettbutikk med mindre annet er angitt på gavekortet.

10.2 Gavekort og gavekortsaldo kan løses inn til slutten av det tredje året etter det året gavekortet ble kjøpt. Gjenstående kreditter vil bli kreditert kunden frem til utløpsdatoen.

10.3 Gavekort kan kun løses inn før bestillingsprosessen er fullført. Etterfølgende motregning er ikke mulig.

10.4 Kun ett gavekort kan løses inn per bestilling.

10.5 Gavekort kan kun brukes til å kjøpe varer og ikke til å kjøpe ekstra gavekort.

10.6 Hvis verdien av gavekortet ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan kunden velge en av de andre betalingsmåtene selgeren tilbyr for å betale differansen.

10.7 Saldoen på et gavekort betales verken kontant eller i renter.

10.8 Gavekortet kan overføres. Selger kan foreta betaling med frigjørende virkning til respektive innehaver som løser inn gavekortet i selgers nettbutikk. Dette gjelder ikke dersom selger er kjent med eller grovt uaktsomt har vært uvitende om innehavers manglende valgbarhet, manglende rettsevne eller manglende representasjonsmyndighet.

11) Retur

11.1 Bestilte varer kann returneres innen 90 dager. For våre kunder I Tyskland og Østerrike er det muligt å per e-post be om en returetikett med porto betalt, som er gratis for et fakturabeløp på € 40,00 og over, eller for en returkostnad på € 3,50 for fakturabeløp under 40, 00 €.

11.2 Bestillingsbeløpet (uten fraktkostnader) erstattes av en e-postverdikode som kan løses inn ved en ny ordre, eller hvis kunden ønsker pengene tilbake, sendes disse tilbake enten ved den tidligere valgte betalingsmetoden eller ved bankoverførsel til en spesifisert bankkonto.

12) Gjeldende lovverk

Alle rettsforhold mellom partene er underlagt lovene i Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østerrike, med unntak av lovene som regulerer internasjonalt salg av løsøre. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den utstrekning beskyttelsen som gis ikke oppheves av ufravikelige bestemmelser i loven i staten der forbrukeren har sitt vanlige opphold.

13) Sted med jurisdiksjon

Hvis kunden opptrer som en kjøpmann, offentligrettslig enhet eller spesialrettslig offentlig fond hjemmehørende på territoriet til Forbundsrepublikken Tyskland eller Republikken Østerrike, er det eksklusive verneting for alle tvister knyttet til denne kontrakten selgerens sted for virksomhet. Hvis kunden er hjemmehørende utenfor territoriet til Forbundsrepublikken Tyskland eller Republikken Østerrike, er selgerens hjemsted den eneste kompetente domstolen for alle tvister som oppstår under denne kontrakten, dersom kontrakten eller kravene som oppstår under kontrakten kan tilskrives kundens virksomhet eller kommersielle aktivitet. I de ovennevnte tilfellene har imidlertid selgeren uansett rett til å saksøke på kundens forretningssted.

14) Alternativ tvisteløsning

14.1 EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning på Internett på følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår i forbindelse med nettkjøp eller tjenesteavtaler som involverer en forbruker.

14.2 Selger er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsningssak for en forbrukervoldgiftsdomstol.