TOP

Generelle forretningsbetingelser

1. Gyldighet
1.1 Våre generelle kjøpsvilkår og betingelser (vilkår) gjelder for alle leveranser fra FILATI eCommerce GmbH til forbrukere (etter henhold til § 1 i tysk forbrukerlov).
1.2 Forbrukere er i henhold til tysk forbrukerlov fysiske eller juridiske personer som ikke er foretakseiere. En foretakseier er en person som eier sin forretningsvirksomhet. Forretningsvirksomhet er en permanent organisasjon med en selvstending nӕringsvirksomhet, enten den er basert på fortjeneste eller ikke. Juridiske personer betraktes alltid som selskaper i henhold til offentlig rett.

2. Avtalepartner
2.1 Kjøpsavtalen inngås med FILATI eCommerce GmbH.

3. Tilbud og inngåelse av kontrakt
3.1 Presentasjonen av produktene i nettbutikken er ikke et juridisk bindende tilbud, men en invitasjon til bestilling. Ved en bekreftet ordre kan prisene kun endres av omstendigheter som er utenfor vår kontroll (for eksempel vesentlig endrede råvarepriser eller endret momssatser). Dersom prisen endres, har kunden rett til å annulere sin ordre kostnadsfritt. Skrive og regnefeil eller lignende typer feil gir oss rett til å annulere kontrakten.
3.2 Ved å trykke på ordreknappen foretar du en bindende bestilling av de varene i du legger i handlekurven. Bekreftelse av mottatt bestillingen vil bli sendt via e-post umiddelbart etter at bestillingen er sendt, men dette betyr ikke at kontrakten er godkjent. Bestillingen din er aksteptert, når vi sender deg et godkjenningsbevis i en separat e-post eller at varene blir levert innen 2 dager.
3.3 Man kan velge mellom tysk eller engelsk som språk i kontrakten.
3.4 Kontraktsteksten er lagret i våre interne datasystemer. De generelle vilkårene er tilgjengelige på denne siden. Bestillingsdetaljer og vilkår vil bli sendt til deg via e-post. Når bestillingen er fullført, vil bestillingsinformasjonen din ikke lenger være tilgjengelig på Internett. Dette er på grunn av sikkerhetsmessige årsaker.

4. Retts- og avbestillingsanvisninger
4.1 Forbrukerne har 14 dagers angrefrist.

Få et avbestillingsskjema: Kansellering Form

BEGYNNELSE PÅ AV AVSLUTNINGSINSTRUKSJONER

Angrerett
Du kan annulere denne kontakten innen 14 dager, uten å oppgi noen grunn.

Angresfristen er fjorten dager fra den dagen du eller en av dine utvalgte representanter (men ikke transportørselskapet) mottar varene. Hvis du ønsker å bruke din angrefrist, vennligst informer oss skriftelig, ved en klar skriftelig melding (for eksempel et brev sendt via post, faks eller e-post) om din beslutning om å kansellere kontrakten. Du kan bruke vedlagt standardskjema, men dette er ikke et krav.

FILATI eCommerce GmbH
Dreisesselstr. 43
94110 Wegscheid
Tyskland
office@filati.no
Tlf .: +49 8592 40 80 988
bzw. FILATI eCommerce GmbH
Walchshoferweg 26
4121 Altenfelden
Østerrike
office@filati.no
Tlf .: +43 7282 217 77

Hvis du ønsker å bruke angrefristen holder det nok at du sender meldingen om at du angre på kjøpet ditt før angrefristen utløper.

Konsekvenser av en kansellering
Hvis du opphever avtalen, refunderer vi alle mottatte betalinger inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveransen vi tilbyr) uten unødig forsinkelser og senest 14 dager fra den datoen da vi mottok din meldingen om kansellering av avtalen.

For tilbakebetaling bruker vi samme betalingsmåte du brukte i den opprinnelige bestillingen, med mindre annet har blitt avtalt. Refusjonsavgift blir ikke belastet. Vi kan holde på tilbakebetalingen frem til at vi har mottatt de returnert varene, eller til du har vist bekreftelse på at du har returnert varene, avhengig av hva som kommer først.

Du må returnere varene til oss umiddelbart og senest fjorten dager fra datoen du informerer oss om at du har kansellert kontrakten. Angrefristen er oppfylt dersom du returnerer varen før fjorten dager. Du bærer de umiddelbare kostnadene ved å returnere varene.

Du må kun betale for eventuell verdireduksjon av varen, hvis dette verditapet skyldes en behandling, som ikke var nødvendig for å evaluere varens art, egenskaper og funksjon.

SLUTT PÅ AVBESTILLINGSINSTRUKSJONER

5. Priser og fraktkostnader
5.1 Prisene som er oppgitt på produktsidene, er brutto salgspriser i euro (€) og inkluderer slik som loven krever, moms (mva) og andre priselementer (for EU).
5.2 I tillegg de oppgitte produktprisene kommer fraktkostnader. Du kan lese mer om fraktkostnader under rubrikken Tilbud.
5.3 For import av varer til land utenfor EU, kan kunden pådra seg importavgifter. Disse varierer i forhold til forskjellige tollområder. Kunden er ansvarlig for korrekt behandling og betaling av toll, moms (mva) og andre avgifter under de gjeldene tollbestemmelser. Vennligs noter at importavgifter ikke er fraktkostnader.
5.4 For leveranser til ikke-EU-land krever vi ikke mons (mva), men det er mulig at andre typer toll, avgifter og gebyrer kan gjelde. For ytterlig informasjon om dette, se EUs kommisjonens nettsted TARIC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm).
5.5 For leveranser til Norge, Filati.no er registrert i VOEC-ordningen (VAT On E-Commerce), og har plikt til å kreve inn norsk mva på varer med verdi under 3000 kroner. Du betaler merverdiavgift på 25 % for dine varer, inklusive frakt og andre kostnader, og varene du handler innenfor VOEC-ordningen er derfor unntatt for toll. For ytterlig informasjon om VOEC, se https://www.skatteetaten.no/nn/person/avgifter/kjop-fra-utlandet/ og https://www.toll.no/no/netthandel/1.april/voec/.

6. Leveringsbetingelser og selvhenting
6.1 Levering er mulig over hele verden.
6.2 Vi leverer kun via transporttjenester. Selvhenting av varen er dessverre ikke mulig.
6.3 Vi streber etter å behandle alle ordrer mottatt frem til 12:00 (UTC + 01: 00) raskt slik at vi kan levere disse til de respektinve transportselskapene på samme dag som bestillingsdagen har blitt gjort. For forskuddsbetaling er det kreves kvittering at betaling har blitt gjort før kl. 12.00 (UTC + 01.00). Leveringsdagene er mandag til fredag (hvis disse er arbeidsdager). Utgående modeller eller restprodukter er utelukket fra dette.
6.4 Hvis alle bestilte produkter ikke er på lager, har vi rett til delleveranser på vår bekostning, hvis det er rimelig for kunden.
6.5 Hvis det bestilte produktet ikke er tilgjengelig på grunn av feil leveranse fra våre leverandører uten egen feil, kan vi si opp kontrakten. I dette tilfellet informerer vi deg umiddelbart og kan foreslå levering av et sammenlignbart produkt. Hvis det ikke finnes noe sammenlignbart produkt, eller hvis du ikke vil ha et tilsvarende produkt, vil vi straks refundere det allerede innebetalt beløpet.
6.6 Hvis det bestilte produktet ikke kan leveres, har vi rett til å annulere kontrakten.

7. Risiko og transport
7.1 Ansvaret for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varene overføres til kunden ved levering.
7.2 Hvis kunden benytter seg av en annen transportør enn den som FILATI eCommerce GmbH foreslår for retur av varer, henvises det til punkt 7.1 går ansvaret over til avsenderen, transportøren eller personen eller institusjonen som ellers er ansvarlig for å utføre transporten til kunden.
7.2.a Hvis kunden ikke er forbruker i samsvar med § 1 i tysk forbrukerloven, overføres den i avsnitt 7.1. hele ansvar til kunden selv
7.3 Hvis kunden ikke mottar varen i tide, overskrides risikoen for tap og forringelse av varene til kunden ved tidspunktet for standardlevering / tidspunktet for forsendelsen.

8. Betaling
8.1 Du kan velge å betale påa forskudd, PayPal, Online Bankoverføring, Eps Online Transfer eller Kredittkort.
8.2 Hvis du velger forhåndsbetaling, legger vi inn bankinformasjonen i ordrebekreftelsen og leverer varen når betalingen har blitt mottatt. Faktura beløpet må overføres til vår konto innen 14 dager. Hvis betalingen ikke er registrert i denne perioden går vi ut fra at du har kansellert din bestilling.
8.3 Hvis du har valgt å betale med kredittkort, belaster vi total beløpet på kredittkortet når bestillingen er avsluttet.

9. Eierskap
9.1 De leverte varene forblir vår eiendom inntil de har blitt betalt.

10. Retur
10.1 Bestilte varer kann returneres innen 90 dager. For våre kunder I Tyskland og Østerrike er det muligt å per e-post be om en returetikett med porto betalt, som er gratis for et fakturabeløp på € 40,00 og over, eller for en returkostnad på € 3,50 for fakturabeløp under 40, 00 €.
10.2 Bestillingsbeløpet (uten fraktkostnader) erstattes av en e-postverdikode som kan løses inn ved en ny ordre, eller hvis kunden ønsker pengene tilbake, sendes disse tilbake enten ved den tidligere valgte betalingsmetoden eller ved bankoverførsel til en spesifisert bankkonto.

11. Garanti
11.1 For de varene som tilbys i vår butikk, gjelder de tyske lovebestemte garantireglene (som er i samsvar med EUs gjeldende lovgivning.

12. Avsluttende bestemmelser
12.1 Hvis visse bestemmelser i avtalen med kunden, inkludert disse generelle vilkårene, vise seg å være helt eller delvis ugyldige, berøres ikke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene. Den eller de helt eller delvis ugyldige bestemmelsene erstattes av en bestemmelse som er så nær som mulig den kommersielle hensikten med opprinnelige ugyldig bestemmelsen.